Web Content Accessibility Guidelines, eli WCAG alkaa pikkuhiljaa olemaan tuttu konsepti verkkosivujen päivittäjille. Nykyinen lain vaatimus Suomessa perustuu ohjeistuksen versioon 2.1, mutta pian julkaistaan WCAG 2.2, joka tuo mukanaan uutta monella osa-alueella. Tässä tekstissä käsittelemme WCAG:n historia, mistä WCAG 2.2:ssa on kysymys ja mitä tapahtuu 2.2:n jälkeen.

WCAG 2.2 tuo mukanaan tarkennuksia, jotka lisäävät saavutettavuutta yhä suuremmalle joukolle sitä tarvitseville. Sen tarkoituksena on palvella paremmin näkö- ja kuulovammaisia sekä kognitiivisista haasteista kärsiviä henkilöitä. Ohjeistus lisää verkkosisällön käytettävyyttä esimerkiksi vanhuksille, ja esimerkiksi mobiilisovellusten saavutettavuus paranee päivitetyn ohjeistuksen myötä.

WCAG 2.2:ssa on tehty lisäyksiä 2.1:stä, mutta aiemman version sisältöön ei ole puututtu. Ainoastaan yhden osa-alueen (2.4.7 näkyvä kohdistus) luokitusta on vaihdettu AA-tasosta A-tasoon. WCAG 2.2:ssa on yhdeksän uutta kriteeriä, jotka ovat lueteltuna tässä, mutta joihin syvennymme kevään aikana tulevassa blogitekstissä.

 • 2.4.11 Kohdistuksen ulkonäkö (Minimi) (AA)
 • 2.4.12 Kohdistuksen ulkonäkö (Parannettu) (AAA)
 • 2.4.13 Sivunvaihdon navigaatio (A)
 • 2.5.7 Raahaamalla tehtävät toimenpiteet (AA)
 • 2.5.8 Kohteen koko (Minimi) (AA)
 • 3.2.6 Toistuva ohje (A)
 • 3.2.7 Näkyvät kontrollit (AA)
 • 3.3.7 Saavutettava tunnistautuminen(A)
 • 3.3.8 Tarpeeton syöte (A)

WCAG:n historia

WCAG-ohjeistusta on työstetty yli 20 vuotta. Sen uudet versiot perustuvat aina vanhoihin, joten uusimman ohjeistuksen mukaan toimiminen takaa yhteensopivuuden myös vanhempien versioiden kanssa. WCAG:n julkaistut versiot ovat:

 • WCAG 1.0 toukokuussa 1999
 • WCAG 2.0 joulukuussa 2008
 • WCAG 2.1 kesäkuussa 2018
 • WCAG 2.2 kesäkuussa 2022
 • WCAG 3 työn alla, julkaisuajankohta ei vielä tiedossa

WCAG 2.2:n jälkeen

Kun WCAG 2.2 julkaistaan kesäkuussa, ei se vielä silloin ole lain vaatimus. On kuitenkin todennäköistä, että siitä tulee sellainen tulevaisuudessa. Ohjeistus kannattaa kuitenkin ottaa käytäntöön heti kun mahdollista, sillä se parantaa käyttäjäkokemusta merkittävästi. Lisäksi kun ohjeistus oletettavasti tulee lain vaatimukseksi, on työ jo tehty.

Seuraava versio WCAG 2.2:n jälkeen tulee olemaan WCAG 3, joka on tällä hetkellä työn alla. WCAG 3:ssa tulee olemaan selkokielistä ohjeistusta, ja sen sisältöä avataan muutenkin paremmin teknologian ei-ammattilaisille. Aiemmasta poiketen ohjeistuksessa käyttäjien tarpeet on laitettu teknologian edelle. Kriteereitä on enemmän kuin aiemmin, ja ohjeistukset ovat joustavampia kuin aiemmissa versioissa.

WCAG 2 on jaettu onnistumiskriteereihin, tekniikoihin sekä niiden ymmärtämiseen. WCAG 3 puolestaan jakautuu lopputuloksiin, menetelmiin sekä kuinka-osioon. Verkkosivujen päivittäjiä ja julkaisijoita kannustetaan myös parantamaan sisältöjään, sillä uudessa versiossa on tulossa eri kannustintasoja.

WCAG:n kehittämistyö on tärkeää ja toimii vankkana pohjana saavutettavuuden parantamiselle sekä ihmisoikeuksien toteutumiselle.