Viittä vaille valmis direktiivi pyrkii takaamaan kaikille samanlaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Esteettömyydestä saattaa monille tulla ensimmäisenä mieleen erilaiset luiskat, hissit ja muut apuvälineet, jotka helpottavat liikkumista fyysisissä tiloissa. Kuitenkin myös digitaalisissa palveluissa ja tuotteissa, kuten vaikkapa pankkiautomaateissa tai puhelimissa, tarvitaan helppokäyttöisyyttä. Myös tätä on esteettömyys.

Esteettömyyttä säätelee tulevaisuudessa EU:n esteettömyysdirektiivi. Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää esteettömyysvaatimuksia koko EU:ssa.

Direktiivi on vielä Eurooppa-neuvoston käsittelyssä, mutta sen on määrä tulla osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2022 ja astua voimaan kesäkuussa 2025. Suomessa direktiivin toimeenpanee kansallinen lainsäädäntö, joka voi olla erilainen kuin itse direktiivi. Suomen laki voi siis olla direktiiviä tiukempi, mutta sen pitää sisältää direktiivissä määritellyt asiat.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Tässä kohtaa on syytä erottaa kaksi samankaltaista termiä toisistaan. Esteettömyysdirektiivi on nimittäin eri asia kuin saavutettavuusdirektiivi.

Saavutettavuusdirektiivi koskee verkkosivujen ja mobiilisovellusten käytettävyyttä ja se kohdistuu julkisen sektorin palveluihin. Esteettömyysdirektiivillä taas säädellään eritoten yksityisen sektorin palveluiden ja tuotteiden helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta.

Esteettömyysdirektiivi koskee digitaalisia palveluita ja tuotteita, kuten pankkiautomaatteja ja matkalippuautomaatteja sekä puhelimia ja televisioita. Helppokäyttöisyys tulee huomioida myös esimerkiksi pankkipalveluissa, sähköisissä kirjoissa ja verkkokaupoissa. Näiden lisäksi esteettömyysdirektiivi on otettava huomioon esimerkiksi hätänumeroon soittamisessa ja rakennetussa ympäristössä.

Direktiivi koskee siis yksityisiä yrityksiä, mutta sen ulkopuolelle on rajattu pienet yritykset, joissa on alle 10 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto alle 2 miljoonaa euroa. Suomessa voidaan tosin tehdä tästä lakiin tiukempiakin linjauksia.

Vapautta kehittää uusia innovaatioita

Eurooppalainen esteettömyysdirektiivi antaakin lähinnä suuntaviivat sille, millaisia tuotteita ja palveluita direktiivi koskee, ja asettaa näille tiettyjä vaatimuksia. Kaikkien direktiivissä mainittujen palveluiden täytyy täyttää esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset sen jälkeen, kun laki astuu voimaan.

Direktiivi ei kuitenkaan määrittele, miten tuotteiden ja palveluiden esteettömyys pitäisi toteuttaa. Tämä antaakin yrityksille mukavasti vapautta päättää sopivista keinoista edistää esteettömyyttä sekä saavutettavuutta ja mahdollisesti kehittää myös uusia innovaatioita.

Jos esimerkiksi verkkokauppasi esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on vielä toivomisen varaa ja koko aihe tuntuu liian monimutkaiselta, Selkon ammattilaiset auttavat eteenpäin! Ota yhteyttä, niin kartoitetaan ja toteutetaan yhdessä teille sopivat ratkaisut!

Saara Airaksinen

Copywriter & Marketing Strategist
Louhos Digital