Saavutettavuus tekee digitaalisen sisällön kuluttamisesta miellyttävää sekä mahdollistaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää verkkoa. Tämän lisäksi siitä on hyötyä myös kaupallisessa mielessä, sillä esimerkiksi saavutettavuuden on todettu olevan hyödyksi hakukoneoptimoinnissa. 

SEO:lla (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan niitä keinoja, joiden avulla verkkosivut tai muu sisältö saadaan tehtyä näkyväksi hakukoneiden silmissä. Onnistunut hakukoneoptimointi nostaa sivuston hakutulosten kärkeen ja varmistaa, että asiakkaat löytävät tuotteiden ja palveluiden äärelle.

Ehkä jopa yllättäen, saavutettavuus ja hakukoneoptimointi kulkevat monessa asiassa käsi kädessä. Hakukoneoptimoinnilla sisällöstä tehdään saavutettavampaa teknologialle, jolloin samalla tullaan parantaneeksi ihmisten kokemaa saavutettavuutta. Kun tämä seikka on tiedossa, voi samalla parantaa sivuston saavutettavuutta ja näkyvyyttä. Mutta mitä yhteistä näillä tarkalleen ottaen on?

Näkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta

Esimerkiksi sivuston otsikko ja metakuvaus ovat tärkeitä molemmista näkökulmista. Otsikon tulisi kuvata sivun sisältöä ja olla tarpeeksi lyhyt, jotta sen käyttäminen ja löytäminen olisi helpompaa. Sivun metakuvauksella tarkoitetaan sitä tiivistelmää sivun sisällöstä, joka näkyy hakutuloksissa otsikon alla. Metatietojen avulla lukija usein päättää, aikooko hän klikata sisältöä.

Sivun sisällä olevat otsikot ja niiden rakenne parantaa sivuston käytettävyyttä ja näkyvyyttä hakukoneiden silmissä. Saavutettava otsikkorakenne on hyvä myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Lisäksi hyvä otsikointi parantaa sisällön luettavuutta ja saa kävijät viihtymään sisällön parissa kauemmin.

Linkkien muotoilu on myös tärkeää niin saavutettavuuden kuin hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Sama pätee myös kuvien kanssa, sillä esimerkiksi alt-tekstit ovat hyödyllisiä molemmista näkökulmista. Kuvatekstit antavat tietoa kuvasta ja niissä voi hyödyntää myös avainsanoja, jotka parantavat SEO-näkyvyyttä. Ja sitä parempi, mitä luonnollisemmassa muodossa avainsanat esiintyvät.

Kumppani, mutta ei synonyymi

Tarkoittaako tämä siis, että saavutettava verkkosivu on automaattisesti hakukoneoptimoitu tai toisin päin? Ei suoranaisesti, mutta tiedostamalla symbioosin voi samalla parantaa molempia osa-alueita ja sivustoa kokonaisuutena.

Jotkin toimenpiteistä ovat hyvin teknisiä ja ne tehdään sivustoa koodatessa. Toiset taas toiset liittyvät sisällöntuotantoon ja jokapäiväiseen toimintaan. Siksi on tärkeää hankkia tietoa aiheesta ja pystyä soveltamaan sitä tilanteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Selko Digital kouluttaa yhdessä emoyhtiö Louhos Digitalin kanssa saavutettavuutta ja hakukoneoptimointia. Koulutuksessa saa perustiedot ja taidot siihen, kuinka tehdä saavutettavaa ja hakukoneoptimoitua sisältöä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!