Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan jo vuonna 2016. Monet digipalvelulakia noudattavat organisaatiot ovat jo pitkällä palvelunsa saattamisessa EU-direktiivin ja digipalvelulain mukaiseksi. Palveluihin kannattaa panostaa, sillä jopa yli miljoona suomalaista tarvitsee helppokäyttöisempiä digitaalisia palveluita.

On tunnistettu, että ihmisillä on erilaisia vammoja tai rajoitteita, jotka vaikeuttavat digipalveluiden käyttöä. Kaikki tietävät, että digitaalisten palveluiden pitää olla helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä, jotta kaikki voivat käyttää niitä.

Saavutettavuus on jo monelle viestinnän asiantuntijalle tuttu termi. Onko saavutettavuus siis jo menneen talven lumia?

Ei ole. Arvioiden mukaan Suomessa on noin 1,2 miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat helppokäyttöisempiä digitaalisia palveluja. Vaikeaselkoiset verkkopalvelut jättävät edelleen ihmisiä kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Kaikkien pitäisi pystyä olemaan tasavertaisesti mukana yhteiskunnan toiminnoissa. Kumma kyllä, tämä ei ole digitaalisessa maailmassa toteutunut. Kentällä on paljon tehtävää.

Valtava digiloikka on edelleen käynnissä. Monet palvelut, kuten pankkiasiointi, siirtyvät vähitellen kokonaan sähköiseen muotoon. Jos nämä palvelut eivät ole saavutettavia, asiakkaiden asiointi vaikeutuu, asiakaspalvelu ruuhkautuu ja pahimmassa tapauksessa yrityksen maine ottaa kolhun. Julkisen keskustelun siirtyessä yhä enemmän sosiaaliseen mediaan, monet ihmiset eivät saa edes mahdollisuutta osallistua. Sosiaalinen media on täynnä potentiaalia, mutta vain silloin, kun julkaisut ovat saavutettavia.

Esteettömyysdirektiivin myötä saavutettavuusvaatimukset laajenevat jossain määrin myös yksityisiin yrityksiin. Eli muutoksen tuulet puhaltavat myös lainsäädännön osalta. Yksityisellä sektorilla on paljon tehtävää, jotta saavutettavuuskriteerit täyttyisivät digimarkkinoinnissa, verkkosivujen rakenteissa ja yrityksen visuaalisessa ilmeessä. Vaikka saavutettavuus ei olisikaan pakko, se kannattaa.

Saavutettavuus parantaa liiketoimintaa

Digitaalinen saavutettavuus on yksinkertaisesti hyvää asiakaspalvelua ja ihmisten kunnioittamista. Saavutettavuudella mahdollistetaan ihmisen perustarve olla osana yhteisöä. Se ei ole vain tietylle ihmisryhmälle suunnattu asia, vaan saavutettavuuden huomioon ottaminen hyödyttää meitä kaikkia.

Saavutettavuus parantaa käyttökokemusta, joka on eduksi verkkopalvelut laatineelle yritykselle ja niiden käyttäjälle. Verkkopalveluiden käyttäjiin kuuluu myös potentiaalisia asiakkaita. He vaihtavat nopeasti palvelua, jos eivät savutettavuuspuutteiden takia pysty sitä käyttämään. Ihmiset viettävät aikaa enemmän sellaisilla sivustoilla, jotka ovat helposti ymmärrettävät ja joiden rakenne on johdonmukainen läpi sivuston. Jos verkkosivun käyttöä joutuu miettimään, käyttäjä usein poistuu sivulta.

Miellyttävä kokemus verkkosivuilla ja hyvä palvelu saavat henkilön palaamaan helposti hahmotettavien palveluiden ääreen uudestaan. Tämä ei koske vain verkkosivuja vaan myös mobiiliapplikaatioita ja sosiaalisen median alustoja.

Saavutettavuus tarkoittaa myös parempaa liiketoimintaa. Liikenne yrityksien verkkosivuille kasvaa ja markkinointi saavuttaa kohderyhmänsä.

Selko Digitalin pääarvo on tasavertaisuus

Olen käyttänyt valtavasti aikaa pohtien saavutettavuuteen liittyviä ongelmia ja haasteita. Johtopäätökseni on, että kentällä on tilaa saavutettavuuden palveluita kärkituotteenaan tarjoavalle yritykselle. Minulla on lähes kahden vuosikymmenen mittainen kokemus mainonnasta, markkinoinnista ja saavutettavuudesta. Louhos Digitalilla on puolestaan vankka osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa – sen jokaisella osa-alueella.

Näiden yhdistäminen konkreettiseksi kokonaisuudeksi on tapahtunut ryminällä alkuvuoden 2021 aikana. Tammikuun lopulla pidimme Louhoksen sisältöjohtaja Petteri Poukan kanssa onnistuneen puolen tunnin Teams-palaverin. Vain kaksi viikkoa myöhemmin löysin itseni Louhoksen konttorilta Turusta. Palaset loksahtivat nopeasti kohdilleen. Syntyi saavutettavuuden asiantuntijayritys Selko Digital.

Tulemme kehittämään osaamistamme, ja tavoitteenamme on olla Suomen johtava saavutettavuusasiantuntija. Emme koe muita alan yrityksiä kilpailijoina, vaan meillä kaikilla on yhteinen tavoite digitaalisen yhteiskunnan kehittämisessä. Saavutettavuudessa on niin paljon parannettavaa, että tekemistä riittää. Haluamme tarjota asiakkaillemme keinoja, miten he voisivat osallistua näihin yhteisiin talkoisiin. Kaikkia toimijoita tarvitaan, jotta mahdollisimman moni digitaalinen palvelu saataisiin kaikille käytettäväksi.

Haluamme olla mukana tavoittelemassa tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus digitaalisiin palveluihin. Kyseessä on jatkuva prosessi, joka ei tule koskaan täysin valmiiksi.

Tässä työssä on tärkeää asettua niiden kenkiin, jotka tarvitsevat saavutettavia palveluita. Selko Digital lähti halusta rakentaa kannattava yritys, joka tekee pyyteettömästi hyvää yhteiskuntamme eteen. Saavutettavuudella voimme poistaa edes osan epätasa-arvosta digitaalisesta maailmasta.

Jere Havo
Saavutettavuusasiantuntija
044 569 0985
jere@selkodigital.fi

Tekstin kirjoittamisessa on auttanut Saga Tanner, journalismiopiskelija ja tuleva saavutettavuuden asiantuntija.