Saavutettavuusdirektiivin ja kansallisen lainsäädännön voimaan astumisesta on jo useita vuosia. Viimeisetkin siirtymäajat ovat jo umpeutuneet, joten homman pitäisi olla hoidettu. Mutta miksi näin ei kuitenkaan ole?

Monilla toimijoilla saavutettavuuden huomioimisesta merkkinä on verkkosivujen saavutettavuusseloste, jossa sivuston saavutettavuusongelmat ovat lueteltuna. Usein seloste on tehty joitakin vuosia sitten, eikä muutoksia sen jälkeen ole enää tehty. Selosteessa lukee liian usein, että asiaa ollaan työstämässä, tai että kriteerin täyttämisestä aiheutuu kohtuuton rasite toimijoille.

Kohtuuton rasite on huono tekosyy

”Saavutettavuusvaatimuksista voi poiketa tietyiltä osin ja tilapäisesti, jos saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen aiheuttaisi organisaatiolle kohtuutonta rasitetta. Kohtuuttoman rasitteen periaatetta voi käyttää vain osaan sisältöjä, ei koko verkkosivustoon. Kohtuutonta rasitetta ei voi käyttää silloin, jos hankitaan täysin uusi verkkopalvelu.”

Näin kertoo Aluehallintovirasto saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla. Tämän määrittelyn perusteella kohtuuttomaan rasitteeseen vetoaminen ei enää riitä, vaan asialle tulisi viimeistään nyt tehdä jotain. Kuten AVI toteaa, voi kohtuuttomaan rasitteeseen vedota vain tilapäisesti. Muutaman vuoden jälkeen tilapäisyyteen ei oikein enää voi vedota.

Lailla on myös oikeat perusteet. On totta, että suuri joukko ihmisistä jää digitaalisten palveluiden ulkopuolelle saavutettavuuspuutteiden takia. Lainsäädännön avulla näiden ihmisten oikeuksia pyritään turvaamaan. Kuvittele tilanne, että et pystyisi hoitamaan asioita ja etsimään tietoa netissä lainkaan tai vain hyvin vaivalloisesti. Joillain ihmisillä tilanne on tosiaan tämä ja siksi laki on olemassa.

Kuinka aloittaa saavutettavuuden parantaminen?

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä vaiheena on tunnistaa digitaalisen palvelun, kuten verkkosivun saavutettavuuden lähtötilanne eli mitä ongelmia siellä on. Tässä paras keino on tehdä sivulle saavutettavuusauditointi eli -arviointi. Auditoinnin voi suorittaa itse jos osaaminen riittää tai sen voi ulkoistaa alan osaajille. Auditoinnin perusteella laaditaan saavutettavuusseloste, jossa puutteet ovat lueteltuna.

Kun saavutettavuusseloste on laadittu, on aika aloittaa korjausten tekeminen mahdollisimman pian. Selosteessa puutteet on listattu ja sen perusteella puutteita on helpompaa lähteä korjaamaan. Saavutettavuus vaatii osaamista, joten apua saa ja kannattaa hakea ulkopuolelta, mikäli organisaatiossa ei löydy osaajaa.

Verkkosivut on hyvä laittaa ensimmäisenä kuntoon, sillä niiden merkitys on tänä päivänä suuri. Tähän prosessiin voidaan hyvin yhdistää yleinen verkkosivujen uudistus, jolloin saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Seuraavaksi olisi tärkeää opettaa henkilökuntaa tuottamaan saavutettavaa sisältöä uusille sivuille. Sisältöjä julkaistaessa saavutettavuus tulee ottaa huomioon, ettei kova työ mene hukkaan. Kun henkilökunta koulutetaan alusta asti saavutettavaan sisällöntuotantoon, pysyy sivuston saavutettavuus paremmassa kunnossa.

Tiedostojen saavutettavuus

Kun verkkosivujen tai mobiilisovellusten toteutus on hallussa, jäävät jäljelle vielä tiedostot. Monilla sivustoilla julkaistaan PDF-muotoista sisältöä. Myös tiedostot kuuluvat lain piiriin, eli nekin tulee tehdä saavutettaviksi. Tähän on monta ratkaisuvaihtoehtoa:

  1. Tiedostojen sisältö voidaan viedä saavutettavien verkkosivujen sisällöksi eli pois PDF-muodosta. Tässä tarvitaan saavutettavan sisällöntuotannon osaamista.
  2. Henkilökunta voidaan opettaa tekemään tiedostonsa saavutettaviksi.
  3. Saavutettavien tiedostojen tekeminen voidaan keskittää yrityksessä tietyille henkilöille tai taholle.
  4. Saavutettavien tiedostojen tekeminen voidaan ulkoistaa alan osaajalle.

Näistä ratkaisuvaihtoehdoista ei ole yhtä ylitse muiden, vaan paras tapa riippuu täysin yrityksen koosta, saavutettavuuden tilasta, resursseista ja monista muista tekijöistä. Paras tapa löytyy joskus vasta kokeilemalla.

On myös hyvä muistaa, että vanhat PDF-tiedostot tulee korjata saavutettavaan muotoon, jos ne on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Saavutettavuus on jatkuva prosessi, joka vaatii tarkastelua ja päivittämistä aktiivisesti. Omien palveluiden saavutettavuutta on hyvä seurata vähintään vuositasolla ja pilkkoa parannushankkeita osiin. Näin saavutettavuudesta tulee kiinteä osa yrityksen toimintaa ja siihen liittyvät kustannukset pysyvät maltillisina.