Digipalvelulaki koskee verkkosivuja kokonaisuudessaan, eli myös sivustolla julkaistavia tiedostoja. Vaikka sivusto tai tiedosto olisi teknisesti saavutettava, on sisällön saavutettavuus yhtä tärkeää. Siihen vaikuttavat tekstin sisältö, kirjoittajan tekemät valinnat ja tiedoston visuaalinen ilme. Myös sinä voit tehdä saavutettavampaa sisältöä helppojen toimenpiteiden avulla.

Tiedoston sisällön saavutettavuudessa pätevät samat lainalaisuudet kuin minkä tahansa sisällön kanssa. Samoja neuvoja saa ja kannattaa soveltaa kaiken sisällön tuottamisessa, sillä niistä on hyötyä kaikille. Tässä tekstissä paneudumme sisällön saavutettavuuteen erityisesti PDF-tiedostojen näkökulmasta.

Tekstin taitto ja typografia

Kirjoituksen fontti ja fonttikoko vaikuttavat tekstin luettavuuteen. Fonttikoon olisi hyvä olla vähintään 11 pistettä leipätekstissä. Fontin kirjasimen valinnassa puolestaan tärkeää on, että kirjaimet erottuvat toisistaan selvästi. Sama pätee otsikkotasoihin. Eri tasoisten otsikoiden tulisi erottua toisistaan visuaalisesti esimerkiksi koon ja muotoilun osalta.

Tekstin rivivälin tulee olla riittävän suuret ja teksti kannattaa jakaa lyhyisiin ja asian kannalta eheisiin kappaleisiin. Teksti kannattaa asetella yhteen palstaan, koska kaksipalstaisen tekstin lukeminen on työlästä. Esimerkiksi selkokielinen teksti asetellaan aina vain yhteen palstaan.

Myös tavutusta kannattaa välttää, sillä se hankaloittaa sisällön lukemista esimerkiksi ruudunlukijalla ja pistenäytöllä . Tavutusta ei myöskään käytetä selkokielessä, sillä se katkaisee lauseen ja sanan eli tekee tekstistä vaikealukuisempaa.

Joissain teksteissä käytetään viitteitä, mikä on hyvä käytäntö esimerkiksi tieteellisissä teksteissä. Saavutettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta viitteet ovat haasteellisia. Ne katkaisevat lauseen ja aiheuttavat teknisen käytettävyyspulman avustavia teknologioita käyttäville. Paras tapa tässä on käyttää alaviitteitä, jolloin viite on numeroituna tekstin seassa ja eriteltynä tarkemmin sivun lopussa. Tämän lisäksi viitteiden kohteiden tulee olla eriteltynä myös lähdeluettelossa.

Visuaaliset elementit

Ymmärrettävyyden näkökulmasta visuaaliset elementit, kuten kuvat ja kaaviot selkeyttävät sisältöä. Niiden kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, että ne palvelevat tarkoitustaan selkeyttäjinä, eikä päinvastoin.

Huolehdi, että visuaalisen elementin värien kontrastit ovat tarpeeksi suuret suhteessa taustaan. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun värejä käytetään tekstissä tai tekstin taustassa. Pidä myös huolta, että väri ei koskaan ole ainut korostuskeino. Värin lisäksi voi käyttää erilaisia nuolia, rastereita tai numerointeja kohteen korostamiseen. Huomioi värien valinnassa myös esimerkiksi punaviher-värisokeus, eli valitse punaisen tai vihreän väripariksi toistensa sijaan jokin muu väri.

Taulukot ovat helppo tapa jäsentää tietoa visuaalisesti. Näkövammaiselle käyttäjälle ne ovat kuitenkin painajaismaisia, sillä niiden kuunteleminen kohta kerrallaan kuormittaa aivoja. Mieti aina, voisiko tiedon esittää jotenkin muuten kuin taulukkomuodossa . Jos taulukkoa on kuitenkin pakko käyttää, pyri tekemään siitä mahdollisimman yksinkertainen rakenteellisesti. Sama koskee myös kuvia. Mieti, onko kuva tarpeellinen sisällössä ja jos mahdollista, avaa kuvan sisältöä aina tekstissä. Se lisää myös ymmärrettävyyttä.

Vältä sisällössä sellaisia kuvia, joissa informaation määrä on valtavan suuri tai jossa informaatio on annettu tekstimuodossa. Avustavat teknologiat eivät lue kuvan tekstejä, joten on kaikkien kannalta parempi vaihtoehto laittaa tekstit suoraan leipätekstiin. Kuvan sisältö tulee aina avata alt-tekstissä, mutta leipätekstissä olevat maininnat tuovat yhteyttä kuvan ja tekstin välille. Suuret informaatiomäärät kuvissa ovat haasteellisia myös ymmärrettävyyden näkökulmasta. On todennäköistä, että lukija keskittyy väärään yksityiskohtaan kuvassa, jos informaatiota tarjotaan liikaa.

Tekstin ymmärrettävyys

Tekstin ymmärrettävyys on myös tärkeä osa-alue tiedoston saavutettavuudessa. Ymmärrettävyyttä saa parannettua esimerkiksi miettimällä:

  • Mikä sisältö on olennaista tietoa lukijan näkökulmasta?
  • Onko tärkein asia ilmaistu tekstissä ensin?
  • Onko vaikeat sanat selitetty tekstissä?
  • Voisiko tämän sanoa helpommin?

Tekstin ymmärrettävyyttä voi opiskella esimerkiksi selkokielen ja selkeän virkakielen periaatteisiin tutustumalla. Se on kuitenkin aina suhteellista, sillä kaikki kokevat tekstit eri tavalla. Siksi on tärkeää tuntea lukijakuntansa ja tarjota sille sopivaa sisältöä.

Nämä seikat huomioimalla tiedoston sisältö on jo huomattavasti saavutettavampaa. Saatat huomata, että sisältö on huoliteltua, ammattimaista sekä selkeää. Ja sitähän saavutettavuus on. Toisten huomioimista ja yhteisen hyödyn lisäämistä. Sillä kyllä, saavutettavuus palvelee myös sinua.