Saavutettavuusauditoinnissa arvioidaan verkkosivun saavutettavuutta kokonaisuutena. Arviointi perustuu digipalvelulain vaatimuksiin eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasoihin. Auditoinnin tavoitteena on antaa asiakkaalle kuva siitä, vastaako palvelu saavutettavuusvaatimuksiin. Sen perusteella voidaan luoda tai päivittää sivuston saavutettavuusseloste. Voimme myös tehdä selosteen auditoinnin yhteydessä.

Auditoinnissa sivustoa arvioidaan monipuolisesti eri testaustapoja hyödyntäen. Sivulle tehdään automaattisia tarkistuksia, ruudunlukijatestausta sekä mobiilitestausta. Tuloksena on kattava raportti, jossa havaitut puutteet on listattu korjausehdotuksineen. Lue lisää auditoinnista palvelut- osiosta.

Heta-liitto

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet auditointeja sivustojen kehittämiseen, saavutettavuusselosteen laatimiseen sekä puutteiden korjaamiseen. 

”Yhteistyö Selko Digitalin kanssa oli sujuvaa ja pysyi aikataulussaan. Heidän palvelunsa oli meille ajankohtainen, sillä pyrimme sisällöissämme saavutettavuuteen, mutta meillä ei ollut tarpeeksi tietotaitoa kaikkien puutteiden tunnistamiseen. Saimme paljon tärkeää informaatiota nettisivujemme auditoinnin kautta ja aloitimme korjausten tekemisen saamamme palautteen pohjalta. Suosittelemme Selko Digitalin palveluita kaikille, jotka haluavat palvella asiakkaitaan yhdenvertaisesti saavutettavan sisällön kautta.”  

-Heta-liitto