Saavutettavuusauditointi on monipuolinen arvio digitaalisen palvelun teknisestä saavutettavuudesta. Se on työkalu, jonka avulla toimija ymmärtää paremmin palvelun nykytilannetta ja saa konkreettisia välineitä saavutettavuuden parantamiseen. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä auditointiimme. He kokevat, että siitä on ollut suuri apu saavutettavuustyön tekemiseen ja että raportti sekä kehuttu purkupalaveri viimeistelivät laadukkaan työn kokemuksen.

Tituleeraamme auditointiamme suomen parhaaksi, emmekä turhaan. Kehitämme auditointiamme jatkuvasti ja lisäämme siihen ominaisuuksia, joiden avulla asiakkaamme hyötyvät siitä koko ajan enemmän. Jo nyt olemme tuoneet tähän perinteiseen tuotteeseen konkretiaa, sekä erilaisia tarkistus- ja priorisointilistoja. Kaikki nämä vain siksi, että te saisitte enemmän. Lisää yksityiskohtia ja hinnaston löydät auditoinnin tuotesivulta tämän linkin takaa. Tutustu kuitenkin ensin siihen, mitä tyytyväiset asiakkaamme kertovat palvelusta!

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet auditointeja

  • sivustojen kehittämiseen
  • puutteiden korjaustyön organisointiin ja korjaamiseen
  • prosessien kehittämiseen
  • päättävien tahojen vakuuttamiseen ja perusteluun
  • ja palvelun laadun parantamiseen.

Työkanava

”Yhteistyö Selko Digitalin kanssa oli todella helppoa. Heillä on erittäin asiakaslähtöinen ja ammattimainen ote tekemiseen, joten koko projektin ajan pystyimme luottamaan siihen, että asiat etenevät suunnitellusti ja aikataulussa.

Meillä ei ollut aiempaa kokemusta saavutettavuusauditoinnista, joten erityisen tarkkoja odotuksia työn suhteen ei ollut. Kiinnostavaa oli kuitenkin huomata, että projektin loputtua meillä oli kokemus, että odotuksemme ylitettiin. Tähän varmasti vaikutti se, että projektia johdetiin ammattimaisesti ja meidät pidettiin hyvin informoituina projektin kulusta. Tyytyväisyyttä lisäsi myös se, että projektin loputtua meillä oli uutta tietoa ja ymmärrystä saavutettavuuteen liittyen. Lisäksi lopputuloksena syntynyt saavutettavuusauditointiraportti oli viimeistely niin erinomaisesti, että pystyimme hyödyntämään sitä sellaisenaan omassa viestinnässämme.

Ensimmäiseksi Selko Digitalista tulee mieleen se, että heillä asiakas todellakin on keskiössä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että he kuuntelevat tarkasti asiakkaan tarpeita ja kartoittavat myös sitä, millainen ymmärrys asiakkaalla on saavutettavuudesta. Heillä on myös oivallinen tapa sanoittaa saavutettavuuteen liittyviä tekijöitä ja toimenpiteitä niin, että projektin yhtenä lopputuloksena on myös asiakkaan ymmärryksen kasvattaminen saavutettavuuteen liittyen. Uusien oivalluksien ja oppien tarjoaminen saavutettavuuteen liittyen onkin ehdottomasti yksi Selko Digitalin tärkeimmistä arvoista, jota he asiakkailleen tuottavat.

Voin lämpimästi suositella Selko Digitalia. Heillä on aito halu ja kyky auttaa organisaatioita huomioimaan ja parantamaan saavutettavuutta. Auditointi on auttanut ymmärtämään ja tarkastelemaan saavutettavuutta uusin silmin ja laaja-alaisemmin organisaation eri toiminnoissa.”

Hanna Kukkonen, Työkanavan markkinointi ja viestintä

Heta-liitto

”Yhteistyö Selko Digitalin kanssa oli sujuvaa ja pysyi aikataulussaan. Heidän palvelunsa oli meille ajankohtainen, sillä pyrimme sisällöissämme saavutettavuuteen, mutta meillä ei ollut tarpeeksi tietotaitoa kaikkien puutteiden tunnistamiseen. Saimme paljon tärkeää informaatiota nettisivujemme auditoinnin kautta ja aloitimme korjausten tekemisen saamamme palautteen pohjalta. Suosittelemme Selko Digitalin palveluita kaikille, jotka haluavat palvella asiakkaitaan yhdenvertaisesti saavutettavan sisällön kautta.”

Ramboll

”Auditoinnin selkeiden ja konkreettisten neuvojen avulla ruvettiin heti tuumasta toimeen ja korjaamaan auditoinnista löytyneitä puutteita. Näitä ollaan saatu korjattua jo hyvää vauhtia. Auditointi vastasi ja jopa ylitti odotuksemme! Suosittelisin palvelua muillekin, ja olenkin jo ehtinyt suositella.”

Jessica Mason, Product Designer