Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttaman Co-Fast – mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisympäristö -hankkeen tavoitteena oli monipuolistaa pienten yritysten valmiuksia reagoida liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Toteutimme työpajan digitaalisesta saavutettavuudesta eri toimialojen mikro- ja pienyrityksille. Työpajan tavoitteena oli lisätä yrittäjien osaamista suunnitella ja tuottaa saavutettavampaa viestintää digitaalisissa kanavissa.

Etäyhteyden avulla toteutettu, noin kaksituntinen työpaja havainnollisti onnistuneesti hyvän saavutettavuuden merkitystä yrityksen liiketoiminnalle. Lisäksi osallistujat saivat käytännönläheisiä ja helposti toteutettavia esimerkkejä saavutettavuuden edistämiseen. Työpaja oli osallistava, ja passiivisen seuraamisen sijaan yritykset pystyivät kehittämään saavutettavuuttaan jo työpajan aikana.

”Yhteistyö Selko Digitalin kanssa oli erittäin onnistunutta. He olivat ennen työpajojen toteuttamista kiinnostuneita kohderyhmästä, että sisällöt voidaan suunnitella mahdollisimman paljon osallistujia hyödyttäviksi. Työpaja ei ollut uuvuttava kalvomaraton, vaan vuorovaikutuksellinen oppimiskokemus, jossa jokainen osallistuja tuli huomioiduksi.”
– Paavo Raappana, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Voit tutustua Co-Fast-hankkeeseen Karelia-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.