Esteettömyysdirektiivin myötä saavutettavuusvaatimukset siirtyvät koskemaan myös verkkokauppoja. Näin ollen WCAG-vaatimukset tulevat tutuiksi monille yksityisen sektorin toimijoille lähivuosina. Mutta millainen on saavutettava verkkokauppa ja miten tulevaan lainsäädäntöön voi varautua? Sitä käsittelemme tässä tekstissä.

Esteettömyysdirektiivi on astunut voimaan 17.4.2019 ja siihen liittyvä esitys lainsäädännöstä on kirjoitushetkellä Suomen hallituksen käsittelyssä. Uusien vaatimusten soveltaminen aloitetaan 28.6.2025. Sen jälkeen julkaistavien tuotteiden ja palveluiden tulee siis olla esteettömyysvaatimusten mukaisia. Tutustu esteettömyysdirektiiviin lisää aiemmassa blogitekstissämme.

Direktiivin ja tulevan lainsäädännön tavoitteena on turvata tuotteiden ja palveluiden saatavuus sekä osallistumisen mahdollisuus kaikille EU:n kansalaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lain myötä pyritään varmistamaan kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja asioida yhteiskunnassa.

Esteettömyysdirektiivissä mainitaan, että digitaalisten palveluiden osalta sovelletaan saavutettavuusdirektiiviä ja sen vaatimuksia. Toisin sanoen WCAG-ohjeistuksen vaatimukset siirtyvät koskemaan myös verkkokauppoja. Vaikka laki on vielä työn alla, voi vaatimuksiin alkaa varautumaan hyvissä ajoin.

 

Millainen on saavutettava verkkokauppa?

Esteettömyysdirektiivin mukaiset vaatimukset perustuvat WCAG 2.1 -ohjeistukseen. Pelkän ohjeistuksen noudattaminen ei vielä takaa täyttä saavutettavuutta eikä esimerkiksi käyttäjän kokemusta palvelun toimivuudesta. Verkkokaupan todellinen saavutettavuus on siis paljon muutakin kuin teknisten vaatimusten täyttämistä, eikä sitä kannata tehdä vain laki mielessä.

Saavutettavassa verkkokaupassa käyttäjä voi esimerkiksi pelkän näppäimistön tai ruudunlukijan avulla:

 • hyväksyä evästeet ja käyttää siten koko sivustoa
 • käyttää päävalikkoa
 • käyttää hakutoimintoa
 • suodattaa hakutuloksia
 • valita tuotteen hakutuloksista
 • tarkastella tuotetta, sen otsikkoa, hintaa ja kuvausta
 • tehdä valintoja esimerkiksi tuotteen kokoon, väriin ja lukumäärään
 • lisätä tuotteen ostoskoriin
 • avata ostoskorin ja tarkastella sen sisältöä
 • siirtyä tilausvaiheeseen
 • luoda tilin verkkokauppaan
 • kirjautua sisään
 • lisätä toimitustiedot
 • valita toimitusajan
 • tarkastella lopullisia tietoja sekä toimituskuluja
 • valita maksutavan
 • painaa tilaa-painiketta ja
 • pyytää apua sivustolla.

Verkkokaupassa asiointi on monivaiheinen tapahtuma, jonka eri vaiheita saatetaan toistaa eri järjestyksessä käyttökerran mukaan. Saavutettavan verkkokaupan käyttöjärjestelmä on looginen ja visuaalinen ulkoasu selkeä. Painikkeet ovat tarpeeksi suuria ja visuaalisten elementtien kontrasti on tarpeeksi vahva. Tämän lisäksi saavutettava verkkokauppa parantaa kaikkien käyttäjien kokemusta. Sen käyttöliittymä on selkeä, helppokäyttöinen ja ymmärrettävä. Verkkokaupassa asioiminen on miellyttävää, tuotteet löytyvät helposti ja sivustolla liikkuminen on vaivatonta.

Nykyisin saavutettavat verkkokaupat ovat vielä harvinaisia. Käytännössä se tarkoittaa, että avustavaa teknologiaa käyttävät ihmiset eivät voi asioida useimmissa verkkokaupoissa itsenäisesti. Saavutettavuuteen liittyviä toiminnallisuuksia on paljon ja monet niistä tehdään verkkopalvelun koodissa. Saavutettavaa verkkokauppaa ei siis tehdä vahingossa.

 

Milloin verkkokaupan on oltava saavutettava?

Kaikkien 28.6.2025 jälkeen julkaistujen verkkokauppojen tulee olla vaatimusten mukaisia, mikä tulee huomioida jo hyvissä ajoin uutta kauppaa suunniteltaessa. Jos verkkokauppaan liittyvät sopimukset on tehty ennen tuota ajankohtaa, on toimijalla viisi vuotta aikaa tehdä verkkokauppansa saavutettavaksi. Vuosi 2030 kuulostaa vielä kaukaiselta, mutta tekemistä on paljon ja kaiken tulee siihen mennessä olla valmiina. Ei-saavutettavan verkkokaupan tekeminen on lyhytnäköistä, sillä palvelun joutuu uudistamaan lyhyen ajan sisällä.

Esteettömyysdirektiiviä ei siis kannata unohtaa, vaan toimet sen täyttämiseksi tulee aloittaa hyvissä ajoin. Ensimmäisenä voi selvittää sen, kuuluuko lain vaatimusten piiriin ja mitä se omalla kohdalla tarkoittaa. Tämän jälkeen kannattaa tarttua aiheeseen projektiluontoisesti ja jakaa tehtävät toimet osiin.

Ensimmäisenä kannattaa tehdä arvio olemassa olevan verkkokaupan nykyisestä saavutettavuuden tilasta esimerkiksi saavutettavuusauditoinnin avulla. Tämän jälkeen korjaustoimenpiteet kannattaa aloittaa välittömästi, esimerkiksi vaihe kerrallaan. Kun toimenpiteiden määrä ja laatu selviää, voi miettiä kannattaako vanhaa sivustoa korjata vai onko aika tehdä kokonaan uusi. Uuden verkkokaupan osalta direktiivi kannattaa huomioida jo kilpailutusvaiheessa ja sitä tulee vaatia mahdolliselta palveluntarjoajalta.

Saavutettavuuden monet hyödyt

Saavutettavasta verkkokaupasta on myös taloudellista hyötyä. Suomessa on yli miljoona ihmistä, joille saavutettavuus digitaalisissa palveluissa on erittäin tärkeää. Monille saavutettavuus on ehto palvelun käytölle. Jos verkkokauppaa ei pysty käyttämään näppäimistöllä tai ruudunlukijalla, on monien käyttäjien mahdoton tehdä ostoksia. Sekava, täyteen ahdettu ja vaikeakäyttöinen verkkokauppa karkottaa potentiaalisia asiakkaita eivätkä he todennäköisesti palaa uudestaan.

Saavutettava verkkokauppa saa varmasti monet käyttäjät palaamaan uudestaan ostoksille. Tässä kohtaa saavutettavuus on vielä kilpailuetua, kun tietyt käyttäjät pystyvät käyttämään verkkokauppaasi ja kilpailijoiden omia ei. Saavutettavuus ei pelkästään lisää potentiaalista asiakaskuntaa vaan se lisää uskollista asiakaskuntaa, joka ei helposti vaihda toiseen. Miksi ei siis panostaisi verkkokaupan saavutettavuuteen heti ja hankkisi etumatkaa suhteessa muihin?

Saavutettava verkkokauppa on siitä kiva, että siellä tekee ostoksia mieluummin jokainen käyttäjä. Ei vain ihmiset, joilla on jokin rajoite. Se on hyvää ja laadukasta suunnittelua ja viimeisteltyjä sisältöjä. Palvele asiakkaitasi hyvin ja osoita vastuullisuutta teoin. Vastuullisista teoista voi ylpeydellä kertoa myös asiakkaille.

Lähteet:

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön esteettömyysdirektiivi -sivu 

A11Y -Collectiven englanninkieliset sivut saavutettavien verkkokauppojen tutkimuksesta