Mikä on vieraskieliselle tärkein löydettävä asia verkkosivuilla? Kielivalikko luonnollisesti. On vaikea selata ja yrittää ymmärtää sivun sisältöä, jos ei ymmärrä kieltä. Kielivalikko sijaitsee useimmiten tutussa paikassa päänavigaation yläpuolella tai sen läheisyydessä. Käyttäjien on se sieltä helppo löytää. Mutta miten tilanne muuttuu, kun käyttäjä onkin näkövammainen ja tarvitsee ruudunlukijaa sivulla liikkumiseen ja sen tulkitsemiseen? Miten voidaan helpottaa näkövammaista käyttäjää löytämään kielivalikko mahdollisimman helposti ja nopeasti? 

Ensinnäkin on tärkeää, että kielivalikko saa kohdistuksen aikaisessa vaiheessa, eikä ruudunlukijakäyttäjän tarvitse selata päänavigaation läpi päästäkseen kielivalikkoon. Tällaisessa tapauksessa ruudunlukijakäyttäjä kuulee valikot mahdollisesti itselleen vieraalla kielellä. Hänen on myös vaikea tietää, onko kielivalikkoa ylipäänsä tarjolla. Myös näppäimistökäyttäjä hyötyy, kun kielivalikko saa kohdistuksen aikaisessa vaiheessa.

 

Auta ruudunlukijakäyttäjää löytämään kielivalikko

Tavallisesti verkkosivu jaetaan kokonaisuuksiin eli lohkoihin, joita ruudunlukijat osaavat tulkita. HTML tarjoaa tietyt lohkot kuten header, main, nav ja section. Lohkoja täydentämään on olemassa myös WAI ARIA -maamerkkirooleja. Näiden lohkojen avulla ruudunlukijakäyttäjän on mahdollista liikkua sivustolla, etsiä tietoa ja ohittaa tarpeetonta sisältöä. Laittamalla kielivalikko oman lohkon eli maamerkin sisään ja nimeämällä lohko selkeästi, helpottuu ruudunlukijakäyttäjän mahdollisuus löytää kielivalikko merkittävästi.

Käytännössä tämä tapahtuu niin, että kielivalikko on oman <nav> elementin tai role=”region” sisällä. Maamerkkiroolille annetaan selkeä nimi, esimerkiksi aria-label=”Kieli, språk, language”, jos kielivalikosta löytyvät kielet suomi, ruotsi ja englanti.

Huolehdi siis, että kielivalikko saa kohdistuksen sivulla näppäimistöllä ja apuvälineellä ensimmäisten joukossa. Lisäämällä sen oman maamerkin sisään helpotat ruudunlukijakäyttäjiä löytämään kielivalikon sivulta.

Lue lisää maamerkkien käytöstä W3C:n sivuilta.