Saavutettavuudella on suora vaikutus tiettyjen käyttäjäryhmien arkeen ja sen laatuun. Esimerkiksi näkövammaiselle käyttäjälle asioiden keskeytyminen ja peruuntuminen ovat arkipäivää, koska palvelun huono saavutettavuus saattaa selvitä vasta kesken asioinnin. Tässä kirjoituksessa saavutettavuusasiantuntijamme Joona kertoo käytännön esimerkkien kautta, miksi saavutettavuus on tärkeää näkövammaisille.  

Oletko joskus törmännyt tilanteeseen, että verkkokauppaostos on jäänyt tekemättä, koska et ole pystynyt valitsemaan verkkokaupassa maksutapaa? Tai onko hakemuslomakkeen täyttö joskus jäänyt kesken, kun et ole päässyt siinä eteenpäin? Onko ruoat jääneet tilaamatta kotiin, kun et ole pystynyt vierittämään puhelimen kosketusnäyttöä?

Nämä kaikki tilanteet ovat näkövammaisille arkipäivää, mutta harva normaalin näkökyvyn omaava ihminen tulee ajatelleeksi niitä. Olisi tärkeää, että kaikki digitaaliset palvelut olisivat kaikkien käyttäjäryhmien käytettävissä tasapuolisesti. On todella ikävää, jos oma terveys jää hoitamatta tai toimeentulo vaarantuu sen vuoksi, että jokin digipalvelu ei toimi.

Saavutettavuus vaikuttaa itsenäisyyteen

Heikko saavutettavuus vaikuttaa näkövammaisen arjessa eniten itsenäisyyteen ja omien asioiden hoitamiseen. Ilman apua tietyt asiat voivat pahimmassa tapauksessa jäädä tekemättä kokonaan. Itsenäisyys on vapautta, ja huonosti käytettävät palvelut aiheuttavat turhautumista. Toisaalta näkövammaiset ovat yleensä hyvin tottuneita ja kärsivällisiä palveluiden ongelmien kanssa. Välillä jopa liian kärsivällisiä.

Esimerkiksi itse olen ollut tilanteissa, jossa en ole pystynyt varaamaan rokotusta tai aikaa verikokeisiin, koska ajanvarausjärjestelmä ei ole ollut saavutettava. Olen joutunut myös pyytämään useita kertoja apua, kun olen tehnyt internetistä tilausta, koska maksutapavaihtoehdot ovat olleet vain ruudunlukijalta piilotettuja logoja. Toinen tyypillinen tilanne on, että logoja ei ole nimetty mitenkään, jolloin ruudunlukijakäyttäjälle näkyy peräkkäin 10 tuntematonta linkkiä.

Ensisijaisen tärkeää digipalveluissa olisi, että elementit on toteutettu oikein ja nimetty kuvaavasti. Tällöin apuvälineohjelmat osaavat tulkita ne oikein. Painikkeen tai linkin toimimattomuus voi pahimmillaan estää palvelun käytön kokonaan apuvälineohjelmien käyttäjiltä. Jos käytetään vierityseleitä tai tietokonehiireen perustuvia toimintoja, näille pitäisi löytyä aina vaihtoehtoinen toiminto, jonka voi suorittaa myös apuvälineohjelmia käyttävät henkilöt.

Digitalisaatio näkyy apuvälineohjelmia käyttävien laitevalinnoissa

Yhä useampi ihminen vuonna 2023 käyttää digipalveluja älypuhelimella tai tabletilla, joten on tärkeää huomioida myös mobiiliappien, sekä sivujen toiminta mobiilissa. Erityisen tärkeätä olisi mahdollistaa päivittäisiin toimintoihin liittyvien digipalvelujen käyttö, kuten sosiaaliturvaan, omaan taloudenhallintaan ja terveyteen liittyvien digipalveluiden saavutettavuus.

Onneksi viime vuosina saavutettavuus on noussut enemmän esiin ja digipalveluiden käyttökokemus on parantunut monelta osin. Työtä tällä saralla kuitenkin vielä riittää runsaasti, kun uusia palveluita tulee ja sähköinen asiointi lisääntyy. Teknologiat kehittyvät jatkuvasti ja aina uusien teknologioiden kanssa täytyy muistaa tarkistaa niiden saavutettavuus, jotta kaikki pääsevät hyödyntämään niitä.