Jenny Liimatta teki meille opinnäytetyön sosiaalisen median saavutettavuudesta. Tässä tekstissä hän kertoo projektista ja saamistaan tuloksista.

Vuoden alussa startannut opinnäytetyöprojektini on tullut päätökseen ja tunnelma on huojentunut. Melkoinen matka sosiaalisen median saavutettavuuden syövereihin se olikin! Helmikuussa julkaisimme Selkon kanssa sosiaalisen median kanavillamme avoimen haun, jossa etsimme kiinnostuneita B2C yrityksiä mukaan saavutettavan sosiaalisen median projektiin. Työlle asettamiemme tavoitteiden pohjalta päädyimme valitsemaan projektiin yrityksen, joka täytti kaikki entuudestaan asettamamme kriteerit. Opinnäytetyön empiirinen osa toteutettiin yhteistyössä turkulaisen K-Citymarket Länsikeskuksen kanssa.

K-Citymarket Länsikeskus mahdollisti tutkimuksen toteuttamisen käytännössä

Helmikuun lopulla pidimme ensimmäisen yhteistyöpalaverin K-Citymarket Länsikeskuksen viestintä- ja markkinointipäällikkö Saaran kanssa. Saara on luotsaa Länkkäriä markkinoinnin saralla, ja kauppa onkin palkittu vuonna 2022 parhaaksi kauppakohtaiseksi markkinoijaksi Suomen K-Citymarkettien keskuudessa! Erityisen paljon kiitosta he saivat sosiaalisen median monipuolisesta hyödyntämisestä asiakaslähtöisen markkinoinnin toteutukseen. Päivittäistavarakaupan alalla asiakaskunta on monimuotoista, joten sosiaalisen median saavutettavuus oli myös tätä kautta sopiva projekti yritykselle.

Opinnäytetyö toteutui tapaustutkimuksena, jossa tutkin K-Citymarket Länsikeskuksen sosiaalisen median tileillä julkaistujen orgaanisten kuva- ja videojulkaisujen menestymistä ja mahdollisia muutoksia saavutettavuuden johdosta. Selko Digital järjesti Länkkärille räätälöidyn koulutuksen sosiaalisen median saavutettavuudesta, missä käytiin läpi saavutettavuuden käytännön toteutusta sekä taustoja. Selkon tuella Länkkäri toteutti kuusi saavutettavaa julkaisua, joista puolet olivat kuvamuotoisia karusellijulkaisuja (useampi kuva yhdessä julkaisussa) ja puolet videoita. Näitä julkaisuja verrattiin tammikuussa tehtyihin samankaltaisiin julkaisuihin ja tätä kautta analysoitiin, millaisia tuloksia tyypillisesti käytettävät mittarit (kuten näyttökerrat, sitoutuminen ja reaktioiden määrä) antoivat.

Saavutettavuus vaikutti positiivisesti julkaisujen tavoittavuuteen ja selkeyteen

Erityisen kiinnostava löydös tässä tutkimuksessa oli, että saavutettavat julkaisut keräsivät johdonmukaisesti näyttökertoja Instagramissa avainsanojen kautta. Kaikille saavutettaville julkaisuille annettiin oma alt-teksti (karusellissa siis kaikille julkaisulle omansa) ja tämä on luultavasti ollut vaikuttamassa siihen, että julkaisut ovat saaneet näkyvyyttä nimenomaan avainsanojen kautta. Instagramin omat, automaattiset alt-tekstit eivät kuvailleet kuvaa mitenkään, vaan lähinnä ilmoittivat kuvan päivämäärän ja julkaisijan.

Facebookin osalta saavutettavat kuvajulkaisut keräsivät hieman enemmän reaktioita ja tavoittivat hieman enemmän käyttäjiä ei-saavutettaviin julkaisuihin verrattuna. Erityisen kiinnostava löydös oli, että Facebookissa vertailtaessa saavutettavia julkaisua saman viikon aikana tehtyihin muihin julkaisuihin, olivat saavutettavat julkaisut sekä kattavimmat että eniten reaktioita keränneet kahdella kolmesta tutkimusviikosta. Yhdellä viikoista järjestettiin arvonta, joka luonnollisesti kiilasi saavutettavien julkaisujen ohi tällä viikolla.
Tämän lisäksi opinnäytetyössäni analysoin myös kuvajulkaisujen laadullisia muutoksia. Saavutettavissa julkaisuissa mm. emojien määrän karsiutui, monisanaisissa aihetunnisteissa sanat alkoivat isoilla alkukirjaimilla ja alt-tekstit olivat selvästi automaattisia versioitaan kuvaavampia ja informatiivisempia.

Saavutettavuuden hyödyntämätön potentiaali

Yritysten kannalta monimuotoisuuden tunnistaminen omassa asiakaskunnassa ja konkreettiset teot sen eteen voisivat käynnistyä niinkin pienestä asiasta, kuin alt-tekstien lisäämisestä sosiaalisen median julkaisuille. Erityisesti nuoremmat ikäluokat odottavat sosiaalisessa mediassa yrityksiltä konkreettisia tekoja monimuotoisuuden ja sosiaalisen eriarvoisuuden huomiointiin. Sen lisäksi että yritykset ja brändit tekevät vahvaa markkinointia somessa, etsivät asiakkaat tietoja tuotteista ja brändeistä kasvavassa määrin sosiaalisesta mediasta. Sosiaalisen median saavutettavuus voisi osaltaan olla viitoittamassa tietä kohti saavutettavampia palveluita – ihan meille kaikille.

Koko tutkimusasetelman ja kaikki tulokset löytyvät helpoimmin itse opinnäytetyöstäni, jonka pääset lukemaan tämän linkin takaa.

Kiitos vielä kaikille projektista kiinnostuneille ja sille näkyvyyttä osaltaan antaneille!

-Jenny