Keski-Suomen hyvinvointialueen alainen Meijän kyvyt käyttöön -hanke on tehnyt tärkeää työtä työkyvyn tuen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteina oli selkeyttää ja yhdenmukaistaa työkyvyn tuen ja tuetun työllistämisen palvelurakenteita sekä vahvistaa yksilöiden työkykyä. Työn tuloksena syntyi verkkosivu, jonka ulkoasu oli kaaviomainen. Kaavio piti tehdä käyttäjäystävällisempään verkkosivumuotoon hyvinvointialueen verkkosivuja varten. Ja niin me myös teimme. 

Haasteena oli pukea monimutkainen syy-seuraussuhteita esittävä kaavio käyttäjäystävälliseen verkkosivumuotoon. Monitasoisessa kaaviossa esitettiin palvelukokonaisuuden eri vaiheita eri toimijoiden näkökulmasta.

Kuvakaappaus palvelusta, joka on värikäs kaavio. Kaaviossa on paljon tietoa kokonaisuudesta, ja alleviivatut tekstit ovat linkkejä seuraaville sivuille.
Alleviivatut tekstipätkät olivat linkkejä seuraaviin osioihin

Alkuperäisessä materiaalissa ammattilaisen ja asiakkaan sisällöt olivat samoilla sivuilla. Jaoimme kokonaisuuden asiakkaan ja ammattilaisen näkökulmasta loogisiin kokonaisuuksiin. Muutoksen myötä palvelupolku ja palvelun sisäiset linkkaukset selkeytyivät.

Työhön kuului sivuston rakenteiden ja sisältöjen arviointia ja kehittämistä sekä käyttöliittymäsuunnittelua hyvinvointialueen sivupohjaan sen määrityksiä kunnioittaen. Suunnittelimme kokonaisuuden ymmärrettäväksi, käyttäjää ohjaavaksi työkaluksi. Tuloksena syntyi kaksi versiota sivustosta, joissa molemmissa oli sama perusidea. Teimme ja esittelimme versioiden etusivunäkymän käyttöliittymäsuunnitelmat ja keskustelimme kokonaisuudesta asiakkaan kanssa.

Tässä pieni makupala lopputuloksesta kuvakaappauksen muodossa:

Kuvakaappaus sisältöehdotuksesta, jossa asiakokonaisuudet on jaettu "Sinulle" ja "Ammattilaiselle".

Viimeiseksi teimme kattavan sivukartan sivuston rakenteesta. Karttaan oli merkitty ne sisällöt, joita verkkosivuille voi lisätä sekä olemassa olevat rakenteet ja linkit suhteessa toisiinsa. Kartta tehtiin molemmista vaihtoehdoista niin, että asiakas pystyy valinnan jälkeen toteuttamaan kumman tahansa versioista itsenäisesti.

Työ auttoi asiakasta tuomaan näkyväksi hankkeessa tekemäänsä työtä ja yhdessä työskennellessämme myös asiakkaan oma ymmärrys ja osaaminen aiheesta kasvoi. Palvelun ulkoistaminen vapautti asiakkaan aikaa muuhun kehittämistyöhön ja mahdollisti kehittämistyön näkyväksi tekemistä entistä paremmin.

Hankkeen projektipäällikkö Sampsa Nyyssönen kommentoi yhteistyötä kanssamme seuraavasti:

”Yhteistyö Selko Digitalin kanssa lähti helposti käyntiin. He avasivat hankkeen henkilöstölle vierasta kenttää (internetsivujen sisältöjen rakentaminen ja poluttaminen) ymmärrettävästi palavereissa ja kuulivat aktiivisesti hankehenkilöstöä kehittämisprosessin aikana. Selko Digital onnistui luomaan internetsivujen rakenteen sovitusti ja tulokseen ollaan tyytyväisiä. Lisäksi he toivat rohkeasti omaa näkökulmaansa esiin ja antoivat näkökulmilleen perustelut. Erityisesti tästä oli hyötyä, kun omaan työhön on uppoutunut ja ei aina osaa katsoa käsillä olevaa asiaa kaikista kulmista.

Selko Digitalin henkilöstö työskenteli asiantuntevasti ja perehtyi työstettävään sisältöön perusteellisesti. Samalla yhteistyö oli rentoa ja välitöntä. Myös rohkeus viedä asioita eteenpäin eri kulmilla viesti asiantuntijuudesta. Voin ehdottomasti suositella palvelua muillekin!”’

Palvelukokonaisuus on tarkoitus julkaista myöhemmin hyvinvointialueen verkkosivuilla. Linkkaamme lopullisen sivun tähän, kun se on julkaistu.

 

Tarvitseeko palvelusi selkeyttä? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!