Hyppää sisältöön

Sisällöntuotanto

Selkeällä kielellä ja selkokielellä

Sisällöissä käytetty kieli saattaa joskus olla kielellisistä rajoitteista kärsiville vaikeasti ymmärrettävää. Selkeällä kielellä ja selkokielellä tuotettu sisältö on helpommin tulkittavaa. Selkeä sisältö tuo asian esille yksinkertaisimmillaan. Siinä ei käytetä vaikeasti ymmärrettävää ammattisanastoa, vieraskielisiä sanoja tai lyhenteitä.

Selkeästi tulkittavat kuvat lisäävät saavutettavuutta. Jos kuva on tarkoitettu informatiiviseksi, lisätään siihen tekstivastine. Näin näkövammaiset pystyvät tulkitsemaan kuvaa ruudunlukijalla. Videoihin tehtävät tekstitykset antavat puolestaan kuulovammaisille mahdollisuuden ymmärtää sisältö.

Maailmassa ei ole koskaan ollut yhtä paljon sisältöä kuin juuri nyt. Tietotulvan keskellä ihmiset ovat entistä vaativampia sille, minkälaista sisältöä kuluttavat. Valikoiman jatkuvasti laajentuessa erottuminen massan keskeltä on haastavampaa.

Sisällöntuotannon pitää olla kiinnostavaa ja ymmärrettävää, jotta se jää lukijalle mieleen. Saavutettavalla sisällöllä varmistat, että mahdollisimman moni ymmärtää viestisi oikein.

Autamme tuottamaan saavutettavaa sisältöä. Voimme myös kouluttaa sinut saavutettavan sisällön tekemiseen. Ole yhteydessä, niin mietitään yhdessä kuinka saat viestisi paremmin perille.

Jere Havo

Saavutettavuus, auditointi ja konsultointi

Jere Havo

Niko Niinivirta

Myynti ja asiakkuudet

Niko Niinivirta

Ota yhteyttä